Zrównoważony rozwój

empresa-sostenibilidad

W naszej firmie cel wzrostu ekonomicznego jest rozumiany i akceptowany tylko wtedy, jeśli jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju. Nie jest to zresztą nasz jedyny cel, poza tworzeniem wartości ekonomicznej, tworzymy także wartość środowiskową i społeczną. Robimy to poprzez politykę optymalizacji zasobów i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Jesteśmy pionierami w naszej branży, wprowadzając procesy produkcyjne, w oparciu o wytyczne zerowych odpadów poprodukcyjnych uwalnianych do kanalizacji ściekowej, co pozwala nam produkować, w sposób czysty i nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.

[+] Desempeno medioambiental 

 

aenorLogo ecologico