Służba zdrowia

sanidad

Prawidłowa higiena i dezynfekcja obszarów sanitarnych ma zasadnicze znaczenie, gdyż od tego tego zależy zdrowie ludzi. Zdając sobie sprawę z wagi, jaką mają wysokie standardy utrzymania czystości dla uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych i infekcji, opracowaliśmy procedury czyszczenia i dezynfekcji, które zapewniają warunki aseptyczne we wszystkich tych obszarach.