Horeca

horeca

Dysponujemy kompletnym programem higieny, zaadaptowanym do potrzeb będących pochodną przepisów, które wymagają wdrożenia systemu HACCP we wszystkich fazach procesu produkcyjnego, z wyjątkiem produkcji pierwotnej. Z Saniplan® Sucitesa gwarantujemy bezpieczeństwo żywności na różnych etapach łańcucha żywnościowego. Program specjalnie przystosowany do potrzeb każdego z działów horeca, jest instrumentem umożliwiającym identyfikację punktów krytycznych i ustalającym środki zapobiegawcze w celu ich kontroli, gwarantując całkowitą eliminację zagrożeń pochodzenia mikrobiologicznego, fizycznego lub chemicznego.