Firma

Prezentacja

empresa-presentacion

W Sucitesa mamy jasno sprecyzowany cel: chcemy przyczyniać się do poprawy, jakości życia i dobrobytu społecznego, minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. To dlatego codziennie nasze wysiłki kierujemy na tworzenie najlepszych i najbardziej kompletnych, globalnych rozwiązań w dziedzinie higieny, i profesjonalnego utrzymania czystości.

Dysponujemy szeroką gamą produktów, udoskonalaną w ciągu 30 lat naszej działalności. W społeczeństwie, które stale ewoluuje, niezbędne jest bycie innowacyjnym oraz umiejętność ciągłej adaptacji, aby zaspokoić potrzeby rynku.

Więcej…

Ekipa

empresa-equipo

Pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy, to oni gwarantują najwyższy poziom jakości w całym procesie: rozwój, produkcja, logistyka, sprzedaż i usługi post-sprzedaży.

To oznacza dużo więcej, niż wyłączne oferowanie doskonałych produktów, ponieważ zobowiązanie i dobre relacje z klientami to kolejna z naszych maksym.

Z tego powodu liczymy na wysoko wykwalifikowany personel, w pełni angażujący się we wszystkie projekty firmy, umożliwiający zindywidualizowaną obsługę, ukierunkowaną na osiągnięcie najlepszych rezultatów w Państwa biznesie.

Więcej…

Innowacja

empresa-innovacion

Innowacja jest dla nas głównym motorem wzrostu i staje się naszą formą działania.

Wprowadzamy innowacje w szerokim znaczeniu tego pojęcia: nowe metody pracy, ulepszenia produktów, nowe zrównoważone procesy produkcyjne… rozwijamy nowe pomysły, aby uczynić Państwa życie łatwiejszym.

Więcej…

Szeroka gama

empresa-ampliagama

Doświadczenie nabyte w ciągu 30 lat kompleksowej obsługi wielu sektorów, pozwala nam na dysponowanie szeroką gamą produktów, która stopniowo ewoluowała w zależności od potrzeb i zaostrzających się norm, i przepisów w zakresie higieny.

Więcej…

Jakość

empresa-calidad

Rozwiązania globalne Sucitesa, wspiera wiele prestiżowych certyfikatów jakości, zaświadczających o naszej zdolności do dostarczania produktów i usług, koniecznych do zaspokojenia potrzeb klienta w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Więcej…

Zrównoważony rozwój

empresa-sostenibilidad

W naszej firmie cel wzrostu ekonomicznego jest rozumiany i akceptowany tylko wtedy, jeśli jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju. Nie jest to zresztą nasz jedyny cel, poza tworzeniem wartości ekonomicznej, tworzymy także wartość środowiskową i społeczną. Robimy to poprzez politykę optymalizacji zasobów i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Więcej…

Szkolenie

empresa-formacion

Nasze nieustanne dążenie do poprawy, wymaga realizacji stałych szkoleń własnej załogi, a także personelu klientów. Programy szkoleń SUCITESA gwarantują zaktualizowaną odpowiedź, w obliczu rosnących wymagań rynku.