Sanitat

sanidad

Una correcta higiene i desinfecció de les àrees sanitàries és crítica quan la integritat de les persones està en joc. Coneixedors de la importància d’aconseguir alts estàndards de neteja i per tal d’evitar contaminacions creuades i infeccions, hem desenvolupat procediments de neteja i desinfecció que assegurin un ambient asèptic en totes les àrees sanitàries.