Indústria

industria

En sectors com la construcció, automoció, neteja urbana, o manufactura en general, el nivell de brutícia i la seva tipologia són molt més complexes que en altres activitats, per això són necessàries fórmules i mètodes específics que ajudin a mantenir el nivell òptim d'higiene que potenciï les activitats productives. Oferim respostes tècniques per als problemes conservació i manteniment professional.