img-destacados-01

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETJADA DE CARBONI
El concepte “Petjada de carboni” representa la suma de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) emesos directa o indirectament per persones, empreses, esdeveniments o productes. Aquest impacte sobre el medi ambient es mesura realitzant un recompte d'emissions de GEI seguint normatives internacionals reconegudes. La nostra empresa compleix amb el requisit exigit per la normativa ISO 14000, i durant l'exercici de 2018, SUCITESA ha contribuït a la protecció del medi ambient amb l'estalvi de 19 t de CO2 gràcies al reciclatge dels nostres envasos.